Personalo atranka suras tinkamą kandidatą

Personalo  atranka

                 Personalo  atranka tai  yra tokia procedūra, kai yra priviliojami kandidatai, kurie  dirbs įmonėje, jie turi atitikti keliamus reikalavimus. Turi būti formuojamas profesionalus  personalo rezervas.  Tam, kad būtų  surastas reikiamas kandidatas personalo  vadybininkas arba kitas darbuotojas gali pasinaudoti išoriniais arba vidiniais personalo paieškos  šaltiniais.  Vidiniai šaltiniai tai yra  jūsų  informaciniai  šaltiniai, kurie  suteikia  galimybę  surasti tinkamiausią  kandidatą pareigoms.  Išoriniams šaltiniams yra priskiriami visi kito  personalo informacijos resursai.  Tačiau  dažniausiai  yra naudojami išoriniai ir vidiniai paieškos šaltiniai. Personalo  atranka tai  yra žmonių psichologinių  ir profesinių savybių nustatymas, kurio  tikslas  surasti žmogų, kuris  atitiks  konkrečią poziciją. Kai  yra atrenkamas personalas yra  atsižvelgiama  į  kandidato norą  arba  nenorą  užimti vienas  arba kitas pareigas. Kai  yra ieškomas personalas taip pat  yra  atsižvelgiama  į moralines-estetines  savybes, bei  psichologines  žmogaus ypatybes , tai yra  temperamentą, charakterį,   sugebėjimus, bei asmenybės motyvaciją. Apskritai personalo  atranka  turi  suderinti  socialinę brandą, moralines savybes, profesionalią kompetenciją ir specialią žmogaus  psichologinių savybių diagnostiką.   Dažniausiai nutinka taip, kad personalo  atranka atliekama pagal tai koks  yra būsimų darbuotojų išsilavinimas. Tačiau tai ne visada  suteikia galimybę pasiekti  pageidaujamą rezultatą.  Lygis, charakteris ir  išsilavinimo kokybė turi  būti  įvertinama  kartu  su kitais kriterijais, kurie  yra svarbūs  tam tikrose pareigose.  Svarbūs kriterijai yra  kandidato  socialinis statusas ir jo amžius, jo profesinė  patirtis, svarbios profesinės savybės ir asmeninės  savybės.

Tam, kad pasirinkimas  būtų teisingas, visų pirma  yra būtina  atsižvelgti į  numatytus kriterijus.   Geriausias   personalo  atrankos rezultatas yra pasiekiamas tuo atveju, kai visi  atrankos metodai  sudaro bendrą sistemą.  Vienas iš  efektyviausių būdų, tai kandidatų testavimas sąlygomis, kurios yra labai artimos  darbo sąlygoms.  Personalo  atranka turi būti atliekama  naudojant pačius  patikimiausius metodus.  Tam, kad duomenys būtų, kaip galima tikslesni  visi  gaunami rezultatai yra  sulyginami.  Jei rezultatai yra  vienodi arba panašūs tokiu  atveju išvados  gali  būti  laikomos patikimomis. Priešingu atveju  reikia  giliau  ir kruopščiau išanalizuoti  gautus duomenis.  Yra  būtina, kad personalo  atranka  būtų  atliekama saugiai ir   būtų  naudojami pati  efektyviausia technika. Personalo  atrankos procesas įprastai yra  sudarytas iš kelių  etapų. Be to, patys   etapai gali turėti įvairų  eiliškumą, pavyzdžiui, pradžioje darbdavys gali  susipažinti su kandidatais telefonu ir tik tada gauti galimybę susipažinti su jo  dokumentais arba viskas  gali  vykti  priešingai jis  gali perskaityti  gyvenimo  aprašymą ir vėliau  susitikti su kandidatu  asmeniškai.  Be to, kai kurie personalo atrankos  etapai gali  būti  praleidžiami.

Kai  yra  atliekama personalo  atranka yra patikrinamos  gautos rekomendacijos jei tokios yra.  Pakankamai  dažnai iš buvusio darbdavio  galima  sužinoti ne  tik kokią  nors informaciją  apie kandidatą, tačiau taip pat gauti naudingos  informacijos apie tai kokios  yra darbuotojo  stipriosios ir  silpnosios pusės. Tačiau  vadovas  taip  pat gali būti ir labai neobjektyvus, ypatingai tuo atveju jei nesutapo darbuotojų požiūriai.  Vėliau  yra išanalizuojami  gauti rezultatai.  Priimamas  sprendimas  ar kandidatas bus  priimtas į darbą ir jis susitiks  su darbdaviu.  Personalo  atrankos procese yra pasirašoma darbo  sutartis.  Jei yra priimamas teigiamas sprendimas yra pranešama  kokie dokumentai  reikalingi su  būsimu darbuotoju yra aptariamos darbo sąlygos, kuriam laikui jis  bus samdomas. Yra  sudaroma  sutartis pagal tai  kokiose pareigose  darbuosis  asmuo.  Ir štai pagaliau  pasirašoma darbo sutartis ir  įforminami  visi kiti reikalingi  dokumentai, kurie patvirtins, kad jūs  dirbate  tam tikroje  įmonėje.

 

Skaityti toliau